Ryczałt Ewidencjonowany
Liczba zapisów
Ryczałt bez VAT
Ryczałt z VAT
Do 10 zapisów
od 80,00 zł
od 90,00 zł
Do 20 zapisów
od 110,00 zł
od 120,00 zł
Do 30 zapisów
od 130,00 zł
od 140,00 zł
Do 40 zapisów
od 150,00 zł
od 160,00 zł
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Liczba zapisów
PKPiR bez VAT
PKPiR z VAT
Do 5 zapisów
od 100,00 zł
od 110,00 zł
Do 10 zapisów
od 140,00 zł
od 150,00 zł
Do 30 zapisów
od 170,00 zł
od 180,00 zł
Do 50 zapisów
od 250,00 zł
od 270,00 zł
Księgi Handlowe
Liczba zapisów
Księgi Handlowe bez VAT
Księgi Handlowe z VAT
Do 5 zapisów
od 250,00 zł
od 300,00 zł
Do 10 zapisów
od 350,00 zł
od 400,00 zł
Do 30 zapisów
od 500,00 zł
od 530,00 zł
Do 50 zapisów
od 650,00 zł
od 680,00 zł
Usługi dodatkowe
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
bezpłatne
Odbiór dokumentów od klienta
od 25,00 zł
Obsługa kadrowo-płacowa
od 30,00 zł
Obsługa zleceniobiorcy
od 20,00 zł
Przyjmowanie kontroli ZUS i US za okres nieobjęty umową z biurem
od 50,00 zł/ dzień
Przesyłanie korespondencji w imieniu klienta
od 10,00 zł
Przygotowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu
od 500,00 zł
Zamknięcie roku, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
od 800,00 zł

*ceny usług ustalane są indywidualnie, uzależnione są nie tylko od ilości dokumentów, ale również od formy prawnej, ilości wspólników, ilości pracowników, obrotów, ustalonych raportów i ich częstotliwości, itp.

**uwaga! Podane ceny stanowią jedynie materiał informacyjny dotyczący kosztów usług. Koszty ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.