Cennik

Ryczałt Ewidencjonowany
Liczba zapisówRyczałt bez VATRyczałt z VAT
Do 10 zapisów

od 175.00 zł

od 230.00 zł

Do 20 zapisów

od 230.00 zł

od 290.00 zł

Do 30 zapisów

od 290.00 zł

od 345.00 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Liczba zapisówPKPiR bez VATPKPiR z VAT
Do 5 zapisów

od 230.00 zł

od 290.00 zł

Do 10 zapisów

od 290.00 zł

od 345.00 zł

Do 30 zapisów

od 345.00 zł

od 405.00 zł

Do 50 zapisów

od 405.00 zł

od 460.00 zł

Księgi handlowe
Liczba zapisów KsięgiKsięgi Handlowe bez VATKsięgi Handlowe z VAT
Do 5 zapisów

od 500.00 zł

od 700.00 zł

Do 10 zapisów

od 700.00 zł

od 900.00 zł

Do 30 zapisów

od 900.00 zł

od 1100.00 zł

Do 50 zapisów

od 1500.00 zł

od 2000.00 zł

Usługi dodatkowe
Odbiór dokumentów od klientaod 25.00 zł
Obsługa kadrowo-płacowa

od 40.00 zł

Obsługa zleceniobiorcy

od 30.00 zł

Przyjmowanie kontroli ZUS i US za okres nieobjęty umową z biuremod 100.00 zł/ dzień
Przesyłanie korespondencji w imieniu klientaod 20.00 zł
Przygotowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planuod 500.00 zł

Zamknięcie roku oraz bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

od 800.00 zł
Rejestracja spółki z o.o.1850 zł

*ceny usług ustalane są indywidualnie, uzależnione są nie tylko od ilości dokumentów, ale również od formy prawnej, ilości wspólników, ilości pracowników, obrotów, ustalonych raportów i ich częstotliwości, itp.

**uwaga! Podane ceny stanowią jedynie materiał informacyjny dotyczący kosztów usług. Koszty ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. 

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.