Kadry i płace

Wspieramy, pomagamy, prowadzimy pełną dokumentację kadrową i płacową pracowników.

Obsługa kadrowa:
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • Prowadzenie kartotek urlopowych,
 • Sporządzenie świadectw pracy,
 • Sporządzanie umów o pracę,
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • Ewidencja zaświadczeń lekarskich,
 • Prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.
Obsługa płacowa:
 • Rejestracja pracownika w ZUS,
 • Sporządzanie list płac,
 • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków,
 • Naliczanie premii, nagród,
 • Naliczanie ekwiwalentów urlopowych,
 • Sporządzanie pasków pracowniczych, wyrejestrowujących pracownika z ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego – PIT-4R,
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON,
 • Reprezentacja przed ZUS i PIP.