Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Oferujemy profesjonalne poprowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, przygotujemy odpowiednie deklaracje i zadbamy o całość spraw formalnych.

  • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy PIT,
  • Rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE,
  • Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • Roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych.