Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzimy dokumentację księgową przedsiębiorców korzystających z rozliczeń za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego

  • Prowadzenie ewidencji przychodów i wyliczenie na tej podstawie zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie,
  • Rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,
  • Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
  • Roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych.